PreCaution studie

Het voorkomen van infecties na operaties aan de dikke darm door middel van antibiotica voorafgaand aan de operatie.

In de PreCaution studie wordt onderzoek gedaan naar wondinfecties die optreden na operaties aan de dikke darm. Door middel van dit onderzoek wordt gekeken of de kans op een wondinfectie na de operatie verkleind kan worden. Om dit te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een onderzoeksmiddel. Meer informatie over het doel van het onderzoek kunt u terugvinden onder algemene informatie

Wat betekent het onderzoek voor u?

Wanneer u als proefpersoon deelneemt aan de PreCaution studie kunt u een aantal dingen verwachten. Zowel voorafgaand als na uw operatie zal een aantal maal om uw medewerking worden gevraagd. Op de onderstaande pagina's kunt u meer lezen over wat van u wordt verwacht als u besluit om als proefpersoon deel te nemen aan de studie.

 • Het onderzoeksmiddel

  Hier vindt u meer informatie over het onderzoeksmiddel en kunt u de inname instructies vinden.

 • Onderzoeksprocedures

  Gedurende het onderzoek zal een aantal maal om uw medewerking worden gevraagd. Hier vindt u een overzicht.

 • Mogelijke risico's

  Deelname aan een onderzoek kan soms risico's met zich meebrengen. Hier kunt u lezen wat de mogelijke risico's zijn, en wat u moet doen bij het optreden van bijwerkingen.

 • Na de studie

  Hier vindt u meer informatie over het gebruik van uw gegevens na afloop van de studie. Ook kunt u lezen wat gebeurt als de studie voortijdig stopt.

Laatste nieuws

PreCaution studie gestart 9 mei 2017

In het voorjaar van 2017 is het werven van deelnemers begonnen. In april hebben de eerste personen toegezegd deel te willen nemen en hiermee...

De PreCaution studie 24 april 2016

Welkom op de website voor de PreCaution studie. Op deze website vindt u meer informatie over het doel van de PreCaution studie en over...